Bogdan Udo

Specjalnością są wszystkie prace rozbiórkowe. Wszelkiego rodzaju roboty ziemne, które wykonywane są za pomocą koparko-ładowarki. Rozbiórka stanowi powa

  • Following: 4
  • Followers: 0
 goals
 stories
 follows
  • No Goals

    There are no goals yet.