Ania Muszka

Działa na obszarze dwóch miast, którymi są Kraków i Katowice. W zakresie gromadzenia dowodów, weryfikowania posiadanych danych, oraz w wielu innych sprawa

  • Following: 4
  • Followers: 0
 goals
 stories
 follows
  • No Goals

    There are no goals yet.